Názory, komentáře

Proč Václava Klause obdivují často lidé agresivní a primitivní?

neděle 19. prosinec 2010 08:42

Jsou mezi nimi také někteří agresivní primitivové?
čtk

Myslím, že nejsem sám, koho již někdy napadlo, proč Václava Klause tak často adorují občané zjevně primitivní a agresivní? Vím, že na uvedenou otázku není v mých silách uspokojivě odpovědět, avšak neskromně přiznám, že k článku na toto téma očekávám podnětnou diskuzi. Jak od Klausových příznivců, na které jsem zde u svých článků již byl nucen si zvyknout, tak od lidí převážně slušných, charakterních a inteligentních. Mohu tedy předložit své laické zamyšlení nad úvodní otázkou?  

 

Samotný náš pan prezident nesporně primitivem není a přesto, velmi často se jeví, nepřehlédnutelně i v některých netových diskuzích, jako by agresivním primitivům něčím „přímo učaroval“?  Čím však? V čem spočívá symbióza mezi jím a primitivy?

Nevěřím, že část občanského spektra, složená z agresivních primitivů, kteří tvoří nepřehlédnutelný kádr Klausových ctitelů, je s ním vnitřně souznící na bázi homosexuality, která byla v souvislosti s Hlavou státu v médiích v nedávné minulosti, s větším, či menším vkusem, probírána.

Když to tedy nejsou homosexuálové, kdo jsou ti zjevně jednodušší a agresivní spoluobčané, kteří možná v dobré víře, že jednají „vlastenecky“ a „správně“, hanobí, spílají a vyhrožují těm, kteří Václava Klause neobdivují?

Václav Havel, když byl Hlavou našeho státu, tak výraznou skupinu obdivovatelů, či ctitelů, z řad agresivních primitivů, kterých je v každé občanské společnosti jistě více než dostatek, přece neměl?

Samozřejmě, fundamentalistické příznivce měli třeba Hitler, Stalin, Mao Ce Tung a jim podobní, ke kterým český státník Václav Klaus rozhodně nepatří, ale nejsem si zdaleka jistý, zda, aspoň někteří jeho příznivci, nemají z psychické stránky se skalními  příznivci zločineckých diktátorů něco společného?

Uvědomme si ovšem, že ne vždy to museli být nutně pouze primitivové, kdo nadávali, vyhrožovali a případně týrali a zabíjeli druhé jen proto, že neobdivovali jimi milovaného vůdčího státníka. Mezi takovými jistě mohli přece být i lidé inteligentní, avšak charakterově, či jinak vadní? Třeba charakteroví mrzáci toužící po kariéře i za takovou cenu, nebo třeba lidé psychicky vyšinutí, např. sadisté? Jsou mezi českými Klausovými fundamentálními příznivci někteří také právě takoví?

Samozřejmě, není obtížné z netových diskuzí zjistit, kdo je hloupý a primitivně agresivní? To jistě bezpečně pozná každý sám. Proč ale jsou někteří z Klausových ctitelů právě takoví (?), na to uspokojivě odpovědět již lehké není.

Jsem přesvědčen, že nemalou roli v uvedeném společenském jevu sehrává ta okolnost, že právě na občany primitivnějšího typu se polistopadový politik Václav Klaus ve svých mediálních vystoupeních účelově prioritně zaměřil. Z hlediska politického úspěchu to rozhodně není špatná kalkulace. Václav Klaus k ní mohl dospět i z praktických poznatků z historie XX. století, např. z technologie politických úspěchů někdejších představitelů SSSR a sousedního Německa, kteří svou masovou popularitu také rozhodně nestavěli na podpoře od lidí slušných, vzdělaných a charakterních.

Nelze nevidět, na jaké vrstvy obyvatel, pokud jde o intelekt, se Václav Klaus obrací svými apely typu, naše „ národní nezávislost“, či podporou primitivního nacionálního „češství“ třeba známým trapným „bojem“ proti úsporným žárovkám, či za zachování klamavého názvu nemáslové pomazánky.

Na soudné občany se podle mne neobrací ani oblíbeným zveličováním některých  administrativních hloupostí pocházejících z Bruselu a ostentativním odmítáním vyvěšení vlajky EU na pražském Hradě, přesto, že do EU již šest let patříme.

Možná ale, že někomu to může připadat „chytré“? Mně to však chytré, ani pro náš stát státnicky rozumné, nepřipadá. Jsem proto „špatný vlastenec“, či „podlý křivák z Hloubětína“, jak mne třeba jeden Klausův příznivec, kromě jiných urážek také nazývá?

Značný počet jednoduše smýšlejících občanů si Klaus také získal diskutabilní „kuponovou privatizací“. Někteří prostoduší občané, za zisk několika desítek tisíc korun v ní, či za výhodný odkup státního bytu, mu jsou doživotně neskonale vděčni, protože ve svém bezpracně nabytém majetečku, byť zcela nicotném, s optikou „malého čecháčka“, si „Privatizátora Klause“ personifikují jako naplnění svých životních snů o nabytí majetku. O několika takových českých spoluobčanech vím a myslím, že pravděpodobně takových mezi českou populací není zrovna málo.

Položme si ještě otázku, co Klausovy fundamentální příznivce vzájemně mezi sebou spojuje?

Pokládám za jisté, že většinou jde o jedince, kteří podléhají psychickému nutkání umlčovat druhé, ať již zastrašováním, denunciováním, pomlouváním, či primitivním urážením a vyhrožováním. Někteří z nich by patrně rádi své názorové oponenty „přesvědčovali“ i fyzicky, co si o Václavu Klausovi mají „správně“ myslet? Jsou to z hlediska charakteru kvalitní lidé? Myslím, že každému soudnému člověku  je odpověď zcela jasná.

Jsou takoví, napadající druhé, kvůli jejich „nedostatečné úctě“ ke Klausovi, z hlediska psychického zdraví, v pořádku a patří mezi psychicky bezproblémové a nekonfliktní? Myslím, že ani zde není složité správně odpovědět?

V oblasti, řekněme, jisté „psychické nestandardnosti“  lze možná tušit a připustit jakousi spojnici mezi Václavem Klausem a jeho fundamentálně se projevujícími příznivci.

Připustíme-li, co je rovněž o našem čelním státníkovi veřejně známo, že, řekněme, je „nadstandardně samolibý a ješitný“ a zařadíme-li tyto osobnostní vlastnosti mimo spektrum standardu, či „normality“, lze pak rozumět tomu, že jedinci, něčím psychicky od normálnosti odlišní, se mohou cítit s nejvyšším státním představitelem čímsi psychicky spřízněni, možná dokonce někdy až ztotožněni. Myslí někdo, že to je vyloučené?

Samozřejmě, že Václav Klaus, z hlediska psychického zdraví je normální, avšak lze jistě pochopit, že se s ním vnitřně mohou ztotožňovat jedinci, u kterých o psychickém zdraví již lze oprávněně pochybovat? Jako v případě některých, zjevně obsesivně agresivních účastníků diskuzí, kteří si nevyměňují názory, nýbrž toho, koho nemají z důvodů psychického rázu v oblibě, usilují všemi možnými způsoby „zlikvidovat“ a vůbec o nic jiného jim nejde. Co takové vede k tomu, že do diskuzních fór vstupují? Nenávist? A je to ještě normální?

Nechci zde ale zabíhat do oblastí, které mi jsou odborně cizí, jako je psychologie, psychiatrie, či sociologie. Nechci zde ani svými úvahami, se kterými se zde svěřuji, vážené účastníky příliš nudit. Proto pokládám za vhodné, dnešní přemýšlení o fundamentalistických obdivovatelích Václava Klause směrovat k závěru.

Je jisté, že dokud bude tento výrazný polistopadový politik v čele našeho státu, bude mít zaslouženě značný okruh příznivců, což je jistě v pořádku a já mu je přeji. Není „nic proti ničemu“, ale realisticky konstatovat, že mezi jimi bude jistě nadále i ta část, bohužel, tvořená agresivními primitivy, kterým jsem věnoval své úvahy. Věřím, že nikoliv bez odezvy.

Podle toho, co ukáže diskuze, se jistě můžeme s některými účastníky jejichž názorů si vážím, dohodnout, zda bude dobré, se k tomuto tématu ještě někdy vrátit? Osobně si o něm myslím, že není zcela nezajímavé.

 

 

Pavel Victorin

GoralGoral19:484.1.2011 19:48:54
GoralNeplakat-konat!17:384.1.2011 17:38:29
GoralPrůzkum naruby17:254.1.2011 17:25:23
autorM. Dubanové06:0121.12.2010 6:01:50
marie dubanovápane Pavle,11:3720.12.2010 11:37:23
autorM. Dubanové11:2220.12.2010 11:22:23
marie dubanováčtu reakce prezidenta10:0120.12.2010 10:01:00
marie dubanováMartin Fendrych09:3120.12.2010 9:31:39
autorK diskuzi08:1620.12.2010 8:16:59
váš Jéžíšeka protože se nám to blíží22:2219.12.2010 22:22:48
marie dubanováV.K. řekl něco v tom smyslu, že :19:4819.12.2010 19:48:36
David Matejup. Jirasek a pan autor blogu18:0219.12.2010 18:02:52
Tondaklaun presidentem16:0519.12.2010 16:05:56
marie dubanovaBlog iDNES.cz Robert Poch16:0419.12.2010 16:04:16
náčelníkNa Klause je potřeba15:3919.12.2010 15:39:39
Milan JirásekPane autore.15:3819.12.2010 15:38:50
Jan VeselýPane Victorín...15:1919.12.2010 15:19:35
p.victorinMalá hádanka14:3019.12.2010 14:30:14
autorto cerný, občan EU13:4919.12.2010 13:49:28

Počet příspěvků: 52, poslední 4.1.2011 19:48:54 Zobrazuji posledních 20 příspěvků.

Pavel Victorin

Pavel Victorin

Příležitostné aktuality k celospolečenskému dění se zaměřením na techniku, zejména stavebnictví a kulturu.

Jsem inženýr, stavař, od loňského roku v důchodu, s částečnými pracovními aktivitami. Mými hobby jsou stavebnictví, architektura, malířství, historie XX. stol., zejména Hitlerovská III. Říše a Baťův Zlín, fyzika, filmy, rocková hudba a jazz, letectví, auta a literatura odborná a faktu. Žiji spokojeně v Praze. Fyzicky jsem bez viditelných problémů. Jsem voličem ODS, byť s výhradami.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy