Názory, komentáře

Je správné, vysmívat se bližnímu třeba kvůli vzhledu hlavy?

středa 1. prosinec 2010 14:50

Prof. Ing. DrHc. Václav Klaus, CSc.
ČTK

Přestože teorie italského vědce a kriminalisty, jménem Cesare Lombroso /1835 – 1909/ o tom, že kriminální sklony jsou geneticky děděny a jsou zřetelně patrné zejména z nezaměnitelného tvaru lebky a rovněž z některých rysů obličeje, pozdější antropologické a psychologické výzkumy nepotvrdily, vyskytují se ve společnosti stále někteří mentálně nedospělí jedinci, někdy dokonce s vysokoškolským vzděláním, kteří pokládají za vtipné, vysmívat se druhému kvůli tvaru jeho hlavy. Ve svém článku si kladu otázku, zda je takový humor v naší společnosti akceptovatelný?  

V současnosti, kdy již uplynulo již více než 100 let od Lombrosovy smrti, bychom měli být připraveni na to, že připomínka takové hlouposti, že někdo má Přírodou nějak daný vzhled hlavy, byť míněná jako žert, není v naší vyspělé společnosti vítaná.

Říká se sice o nás Češích, že máme smysl pro humor a rádi to o sobě slýcháme, avšak přesto je užitečné pamatovat si, že k uvedenému tvrzení ještě patří, generacemi Čechů úspěšně prověřené, uvážlivé a moudré, „vocaď – pocaď“ /sic/.  

Nežertujme tedy nikdy neuváženě a nejen o hlavách svých bližních. Před zveřejněním každého nápadu, který nám třeba připadá žertovný, jej vždy raději s někým zodpovědným konzultujme!

Jsou mezi námi spoluobčané, společensky a demokraticky kvalifikovaní a obdařeni kompetencemi správně posoudit, co jako žert je vhodné a přípustné a naopak, co je již mimo hranice tzv. „dobrého žertu“ a kde tedy již veškerá legrace vážně končí. Na takové se obracejme pro posouzení, zda uvažujeme z celospolečenského hlediska konstruktivně!

Pochopme, že nevěřit ve vlastní rozum je správné, protože kdyby to správné nebylo, ani by to nebylo kompetentními představiteli od nás jako správné vyžadováno! To je snad jednoduché a naprosto logické a nikomu to nemůže činit obtíže správně pochopit? Nebo má snad s chápáním toho, co je opravdu správné i po seznámení s toto jasnou definicí, ještě někdo problém?

Někteří z nás, s dosud nedostatečně vyzrálým správným světonázorem, si mohou třeba myslet, že např. takový Haškův Švejk, neměl být vůbec povolen ke zveřejnění, protože některou postavou v něm s poměrně drsným humorem karikovanou, jako třeba generál  s holou hlavou, cestující v civilu ve vlaku, kterého náhodný spolucestující Švejk „oblažoval“ svými hloupostmi o tom, kolik prý má mít na hlavě vlasů každý "normální člověk", se mohli tehdy nějací žijící reální jedinci zcela oprávněně cítit zesměšněni, či jinak poškozováni v osobních právech.

Uvědomme si ale, že tehdy přece platily jiné etické normy, než nyní! Pochopme, že tehdejší doba byla primitivní, nemoderní a její tzv. tehdejší Masarykovská „demokratická“ praxe je pro nás dnes již zastaralá a nepoužitelná!

Po WWI. a u nás tedy po pádu Rakouska-Uherska, tehdejší veřejný vkus Čechů byl pochopitelně jiný, než vkus náš - hrdých potomků, dnes žijících v České kotlině /míněno geologicky území ohraničené horskými masivy, aby uvedený terminus technicus někdo snad, nedej Bože (!), nepokládal za nějaký nevhodný žert!/.

Nejvyšším představitelem našeho státu, tehdy byl pouze humanitně vzdělaný Profesor Tomáš Garrigue  Masaryk, zatímco dnes je naším prezidentem exaktní vědec, proslulý strůjce moudré a úspěšné státní privatizace, realizované originální metodou „při zhasnutí“, mezinárodně proslulý makroekonom a světově respektovaný myslitel - klimatolog, Profesor Václav Klaus.

Ekonomie není vágní humanitní věda, nýbrž je to věda exaktní, pracující s matematickým aparátem a pro správný chod státu jediná přijatelná. Je tomu tak prostě proto, že náš nejvyšší představitel, který, kromě toho, že patří ke světově obdivovaným makroekonomům a myslitelům v oboru klimatologie, mezinárodní diplomacie a státnictví, je pro svou univerzální nenahraditelnost, protože exceluje rovněž v oborech jako je jazz, rock and roll, law tennis, kterého jest excelentním playerem, jakož ostatně též v lyžnictví, košíkové a šachu, je právem řazen k nejosvícenějším osobnostem, které naše Planeta, kdy nosila.

Našeho pana prezidenta mají proto, tak nějak, řekněme, z obyčejné lidské stránky, rády i ženy, najmě mladé krasavice - blondýnky, zejména urostlé hrdé občanky sportovního typu - palubní průvodčí linek ČSA. Rozhodně není pravdou, že s nimi po tělesné stránce pan prezident nějak fyzicky pohrdá, jak o něm tvrdí některé pochybné divadelní a filmové umělkyně, zejména a pochopitelně, žárlivé brunetky!

Proto bychom nikdy neměli povrchně o něčích hlavách žertovat, jako to možná bývalo přijatelné pro naše předky po pádu Rakouska – Uherska, za někdejší Masarykovy nedokonalé republiky a jak to pisálkovi Švejka procházelo se zesměšňováním počestného holohlavého generála v jeho vulgárním románu.

Uvědomme si, že tzv. Masarykovská republika, oproti našemu současnému modernímu státu, mívala některé závažné morální nedostatky, byť z povrchního materiálního hlediska ekonomicky patřila mezi nejvyspělejší státy v Evropě.

Taková plytká kriteria jsme však, myslím, po Listopadu u nás již jednou pro vždy úspěšně překonali, protože máme kritéria jiná, svá, moderní, současná a správná! Máme své správné, populární „utahování opasků“! To jistě uznávají aspoň ti z nás, kteří nedorostli na správné aplikování moderních vědeckých zákonitostí „neviditelné ruky trhu“ a živí se u nás nejhanebnějším známým způsobem - prodejem sama sebe za finanční odměnu za vykonávanou práci. Je správné, když v zájmu celospolečenského pokroku u některých nevýznamných profesí, jako jsou hasiči a policisté tato neroste, nýbrž klesá!

Moderní doba, ve které v naší krásné Kotlině /připomínám – výlučně geologicky míněno!/ máme potěšení a právo žít, od nás žádá nové myšlení! Především bezpodmínečný souhlas s pravicovými reformami! To v praxi znamená být neochvějně hluší k hlasům podlých vyděračů mezi námi – k nicotným tisícům nepotřebných doktůrků medicíny, sprostě nespokojenými s platy, či k jejich pomocnicím – zdravotním sestřičkám, které by rovněž rády od státu dostávaly více na utrácení za parádu a jiné ženské hlouposti, nebo dokonce k hamižným hasičům a policajtům, kteří, považme, dokonce sprostě nesouhlasí se snižováním svých platů! Kde bychom to byli, kdybychom k vyděračům nezůstávali neochvějně, pravicově hluší a slepí?

Uvědomme si, že neochvějně tvrdým a neústupným postojem k vyděračům, jsme zodpovědni nejen svému panu prezidentovi, nýbrž především sobě samým a svým nejbližším, jakož i množině uvědomělých, mravných a seriozních spoluobčanů, kteří nechtějí činit a také nečiní ze správné české zásady, nikdy žádné vládě viditelné potíže, nýbrž touží zodpovědně dělit své nadání na budování vyspělé kapitalistické společnosti, umně skloubené se šikovným postranním osobním přilepšováním v souladu s vědeckými  zákonitostmi "neviditelné ruky" a ušlechtilou inteligentní a nikoho nepopuzující zábavou!

Pavel Victorin

Pamat narodovNa vylučování ať odkudkoli07:442.12.2010 7:44:59
p. victorinj. varguličovi07:232.12.2010 7:23:06
p. victorinJanu za chrta .....07:172.12.2010 7:17:55
janvarguličNěkdo..07:152.12.2010 7:15:38
Jan za chrta dánJak se říká07:052.12.2010 7:05:18
autorK diskuzi02:492.12.2010 2:49:44
Plysovy medvidekhradni mrzaci01:142.12.2010 1:14:21
JaromírU klokanů se asi vstává?23:511.12.2010 23:51:00
VanekMoc hezky napsane22:221.12.2010 22:22:16
AdamVašim radikálním názorům20:311.12.2010 20:31:41
BrunoPavle Victorine,19:351.12.2010 19:35:21
Josef KobylkaVictorin nedá pokoj a nedá17:321.12.2010 17:32:24
JaromírNení správné ani hezké16:291.12.2010 16:29:10

Počet příspěvků: 15, poslední 2.12.2010 7:44:59 Zobrazuji posledních 15 příspěvků.

Pavel Victorin

Pavel Victorin

Příležitostné aktuality k celospolečenskému dění se zaměřením na techniku, zejména stavebnictví a kulturu.

Jsem inženýr, stavař, od loňského roku v důchodu, s částečnými pracovními aktivitami. Mými hobby jsou stavebnictví, architektura, malířství, historie XX. stol., zejména Hitlerovská III. Říše a Baťův Zlín, fyzika, filmy, rocková hudba a jazz, letectví, auta a literatura odborná a faktu. Žiji spokojeně v Praze. Fyzicky jsem bez viditelných problémů. Jsem voličem ODS, byť s výhradami.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy