Názory, komentáře

A co dál, doktorko a doktore?

neděle 28. listopad 2010 07:32

Emigranti v minulosti.
ˇGoogle

V článku, pro který jsem si dovolil parafrázovat název Svěrákova a Olmerova výtečného filmu, natočeného ještě za Husákových časů, se zamýšlím, snad nad nejdramatičtější situací, která kdy v dějinách našeho státu ve zdravotnictví nastala, způsobená tím, že cca 1700 lékařů dává výpovědi kvůli neodpovídajícím platům, na jejichž navýšení vláda nemá odkud jinde vzít. Nelíbí se mi, že v této situaci nepřehlédnutelná část českých občanů za to uráží osobní mravní hodnoty poctivých lékařů a nikoliv těch, kteří krizi ve zdravotnictví a bohužel nejen v tomto rezortu, u nás po Listopadu zavinili.  

 

Samozřejmě, že lékaře, natož ty vystudované teprve po Listopadu 1989, nemůžeme vinit za deficit státní pokladny. Za ten oni nemohou a nemohou za něj ani poctivě pracující občané českého státu v jiných profesích, tím míním, včetně poctivých soukromých podnikatelů.

Jsem přesvědčený, že občanů, poctivě se snažících o své materiální statky, je u nás většina. Podle mezinárodních statistik, dokonce údajně u nás pracujeme déle, než činí standardní fond pracovní doby ve vyspělých státech EU.

Jsme tedy, my Češi, snad méně schopní, než Němci, Holanďané, Švédové, Finové, Belgičané, Norové, Britové, Dánové, Francouzi, Švýcaři, Rakušané a obyvatelé jiných národností našeho kontinentu?

Myslím, že každému je zřejmé, že to je hloupost. Češi, jako národ, oproti jiným evropským národům, rozhodně v práci méně schopní nejsou. Čechy patologicky nenávidějící Adolf Hitler ale o nás mj. říkával, že si nejsme schopní vládnout. To, bohužel, už tak snadno za úplný nesmysl patrně označit nelze i když to o nás prohlašoval jeden z největších zločinců, kterého planeta Země nosila.

Proč tedy skutečně, dvacet jedna let po Sametové revoluci, po údajně „veleúspěšné“ ekonomické transformaci někdejšího socialistického ekonomického systému na tržní, jsme na tom s placením za poctivou práci, oproti standardům ve vyspělé Evropě, prakticky pořád stejně jako za reálného socialismu?

Proč za stejný časový úsek dvaceti a jednoho roku po ukončení WWII., kdy na padrť rozbombardované Německo, myslím jeho západní část, patřilo v r. 1966 již mezi nejvýkonnější ekonomiky, nejen v Evropě, nýbrž dokonce i ve světové měřítku, jsme na tom u nás tak, že nemáme na přměřené platy, nejen lékařům?

Jak to, že Německo, za dvacet jedna let po totálním zhroucení svého nacionálně socialistického státního systému a oproti nám, ještě i po téměř totální fyzické destrukci, ke které došlo v důsledku několikaletého spojeneckého masivního "kobercového" leteckého bombardování továren a obytných aglomerací, jakož i při deficitu pracovních sil, způsobeném ztrátou mužů v aktivním věku v bojích, které nacistické Německo pět let vedlo v Evropě a v Africe, se tak rychle hospodářsky vzpamatovalo a my po Listopadu nikoliv? Bylo to samozřejmě díky pomoci USA. Nám, ale snad USA nechtěly po Listopadu 1989 pomáhat?

Při prvním výročí Sametové revoluce, tehdejší prezident George Bush, senior, ve své vlasti uznávaný hrdina – někdejší nejmladší americký námořní pilot WWII., sestřelený ve svém Wildcatu Japonci v Tichomoří, byl u nás na státní návštěvě se svitou úspěšných a významních podnikatelů a průmyslníků, kteří měli zájem o spolupráci s Československem, tehdy právě před rokem osvobozeném od primitivního politicko-ekonomického dogmatického systému, na bázi pomatených teorií marx–leninismu, zvaného socialismus, který nám byl po WWII. vnucen Stalinovým SSSR. Někteří z nich byli čeští vlastenci – čechoameričané, kteří v USA prokázali své osobní kvality, podložené úspěchy dosaženými v poctivém podnikání. Proto je charizmatický prezident USA na oslavy pádu komunismu sebou do Prahy vzal.

Tehdy, v roce 1990, ale pravý čas na zahájení podnikatelských a obchodních kooperací s USA, ještě u nás nenastal. Ten se očekával až po tzv. „Velké Privatizaci“.

Velkou Privatizaci, aneb oficiálně "Transformaci socialistické ekonomiky na tržní", osobně řídil Václav Klaus, který prosadil jako její jedinou, dle něj údajně nejvhodnější formu, tzv. privatizaci „při zhasnutí“.

Americkým ekonomickým odborníkům - teoretikům, jakož i praktikúm - podnikatelům, jako suverénní ministr financí a absolvent VŠE za socialismu, veřejně vzkázal, že jejich rady „nepotřebuje“ a vlastencům – čechoameričanům, aby bylo všem v USA úplně jasno, "která bije",  upřel právo ve svobodné staré vlasti dokonce i volit. O takové právo tehdy ještě mnozí čechoameričané stáli. Nyní, kdy je Václav Klaus prezidentem, již nikoliv. Je to jejich vina?

Ze všech američanů, si pak jako „motor privatizace“, Klaus vybral čechoameričana Viktora Koženého, který k nám přiletěl z Londýna se 40 USD v kapse a který do USA, kde vystudoval, se obával vrátit, protože tam hrozilo na něj vydání zatykače, kvůli spáchaným finančním podvodům. Také se, po znamenitém bezpracném obohacení u nás, Viktor Kožený již jako miliardář, do USA nevrátil, nýbrž odcestoval po „úspěšné privatizaci“, užívat výsledky své „pomoci“ Česku s přechodem na "tržní hospodářství", na Bahamy.

Jako tuzemské zájemce o privatizaci, kteří nám spolu s Viktorem Koženým a jemu podobnými zahraničními zájemci, měli svými "schopnostmi" pomoci úspěšně přeměnit socialistickou ekonomiku na tržní, si Klaus vybral Husákovské komunisty. Něco málo blíže k této sortě privatizátorů, zmiňuje má úvaha, zda je pro ČR výhodnější směnitelný rubl, než euro (?), kterou lze přečíst zde v tomto mém blogu ve stejnojmenném článku. 

Kdo se u nás nyní diví, že současná ČR patří ve světovém měřítku mezi státy ve kterých nejvíce bují podvody a korupce a přirozeně nefunguje řádně státní ekonomika, jakož i vymahatelnost práva, musí patrně mít potíže i s matematickými zákonitostmi typu 1 + 1 = 2, nebo snad ne? Jak ale asi jinak mohlo české hospodářství dopadnout, po nástupu zájemců o doživotně beztrestné bezpracné osobní obohacení, k výkonu jejich „transformačního díla“ u nás?

Protože, jak známo, „čert dělá na jednu hromadu“, aby špatného nebylo málo, Klaus jako prezident, odmítl, někdy okolo roku 2008 nabídku amerických protikorupčních specialistů o pomoc s odstraňováním této překážky úspěšného podnikání v Česku. Jak je z jeho veřejných vystoupení, oproti tomu již více známo, urputně se rovněž brání zavádění obchodně-podnikatelské právní legislativy, nesporně fungující lépe než u nás, ve vyspělých státech EU. Proto se naši občané, cítící se našimi soudy ve svých právech poškozeni, obracejí ve sporech s naším státem k evropskému soudu ve Štrasburku. Rovněž tak činí i zahraniční právní subjekty, cítící se u nás poškozeni.

Dlužno podotknout, že ve většině případů se naše i cizí subjekty domáhají u soudu EU svých práv proti Českému státu úspěšně, tedy, že náš stát spory posuzované dle civilizovaných evropských právních zvyklostí, zpravidla prohrává.

To jistě není nejlepší vizitka pro naši polistopadovou justici. Prezident ale její soulad s evropskými standardy nepovažuje za správný a potřebný, nýbrž osobně se angažuje, jak známo, proti našemu Ústavnímu soudu, který, jako nezbytný pilíř klasické parlamentní demokracie, by nejraději úplně zrušil, nebo aspoň v jeho pravomocích podstatně omezil.

Václav Klaus, rovněž jako Hlava státu, mediálně autoritativně prohlašuje, že euro u nás nechce, aniž by ale o problematice připustil seriozní odbornou diskuzi všech zainteresovaných, vč. zahraničních podnikatelů, kterým naše odlišná měna je v aktivitách s námi pochopitelně na překážku. Podle našeho prezidenta snad mezinárodní kooperace ke svému ekonomickému rozvoji nepotřebujeme? Přiznávám, že prezidentova odpověď na tuto otázku mi není jasná.

K údivu, nejen mému, ale zejména občanů ze západního zahraničí, je pro své státnické postoje Václav Klaus nemalou částí občanů našeho státu dokonce adorován jako „zásadový“ a „prozíravý“ státník. Je dokonce opěvována, jako „zásadovost“, jeho spíš, objektivně útrpnost vzbuzující, boj proti snaze Bruselu zavést ve všech členských státech moderní, energeticky úsporná svítidla a jeho boj za zachování klamavého označení naší, gurmánsky podřadné pomazánky neobsahující máslo, jako „máslová“. Nevím, jak kdo, já na takového „svého“ prezidenta pyšný nejsem.

Ale zpět k našim lékařům. Pokud jde o takové, kteří nepatří mezi Klausovy obdivovatele, či dokonce aktivní podporovatele, jistě nemohou být viněni z toho, že vláda v jejich rodné vlasti nemá peníze na jejich slušné platy.

Lékaři a nejen oni, nýbrž i zdravotní sestry, jakož i občané jiných, rovněž neuspokojivě honorovaných profesí, mají zcela nesporně plné morální právo odejít do světa za „lepším“, protože žijí svůj jedinečný, neopakovatelný život, který pokud promarní v tak netransparentně a nekreativně vedených státních ekonomikách, jako je, bohužel, mezi zkorumpovanými státy rovněž ta naše, nikdo jim jejich osobní finanční ztráty, které si setrváním v Česku způsobí, již nikdy nenahradí!

Jsou snad v Česku setrvávající občané, kterým se zde výtečně finančně daří, jako jsou třeba JUDr. Stanislav Gross, JUDr. Martin Roman, PhDr. Vladimír Železný a další, po Listopadu úspěšně zbohatlí, schopnější, kvalifikovanější, pracovitější, mravnější, nebo snad lepší vlastenci, než naši lékaři?

Jak to, že někteří se u nás, bez odpovídajících zásluh, doslova topí v penězích, zatímco poctivě pracující lékaři a zdravotní sestry, ale i poctivě pracující v jiných profesích, mají platy na úrovni přibližně pouhých 20 - 30%, oproti mzdám, vypláceným za stejnou práci v standardních státech EU?

To je opravdu dáno tržním hospodářstvím, jím osobně „úspěšně zavedeným“ u nás,  jak tvrdí náš prezident? Ten samý prezident, který nám ze svého postu nyní aktuálně osobně „zaštiťuje“ boj vlády Petra Nečase proti státní nepoctivosti a korupci? Není to spíš mravní bída, která v našem státě panuje, než seriozně fungující tržní systém? 

Vážení lékaři, nelamte si hlavu podobnými otázkami, které by s vykonáváním vaší ušlechtilé profese vůbec neměly souviset. Nestyďte se a nehleďte na pomluvy husákovských pohrobků, kteří vás za vaše přirozené, zdravé a oprávněné občanské postoje, hloupě a krátkozrace urážejí. To vůči představitelům vaší profese u nás již v minulosti bylo, za Klausova předchůdce na Hradě, prolhaného Gustáva Husáka, jak my starší dobře pamatujeme.

Poctiví, kvalifikovaní a schopní Češi a Češky, kteří máte dost zdravého sebevědomí a kuráže, nebojte se odejít do světa za lepším! V ČR, nejméně do března 2013, kdy teprve končí právě plynoucí prezidentské období, to lepší nebude a být nemůže! Korupci přece nemůže odstranit vláda, kterou oficiálně zaštiťuje ten, který jí u nás po Listopadu v nových podmínkách zavedl a její zavedení označuje za "úspěch" a "ekonomickou transformaci". Kdo si myslí opak, patří k těm, kteří nechápou společenské příčinné souvislosti na úrovni vpředu zmíněné elementární matematické zákonitosti typu  1 + 1 = 2.

Milé, dobré české dcery a synové! Odejděte, když máte lepší finanční nabídky, nestyďte se ale ve světě za svou rodnou vlast a nevzpomínejte na všechny své bývalé spoluobčany ve zlém!

Pavel Victorin

p. victorinNěco skutečného o K. H. Frankovi a lékařích06:4129.11.2010 6:41:25
K.H.FrankFšechno de,23:4828.11.2010 23:48:45
autorPanu Teplíkovi20:5728.11.2010 20:57:57
TeplíkLékaři mohou20:0628.11.2010 20:06:24
autorJ. Hermánkovi14:0528.11.2010 14:05:22
Jiří HermánekRE: Re: že vystudoval VŠE za socializmu13:0428.11.2010 13:04:24
VanekRe: že vystudoval VŠE za socializmu12:3928.11.2010 12:39:06
Milan JirásekBa,ba,pane autore.11:4528.11.2010 11:45:28
autorM. Božíkovi10:3328.11.2010 10:33:37
janvarguličTaky si..10:2728.11.2010 10:27:38
Miroslav BožikPane Victorine,10:2128.11.2010 10:21:51
Jirka B.Neobávám se exodu lékařů.09:5328.11.2010 9:53:06
JiraakKarma,09:2728.11.2010 9:27:15

Počet příspěvků: 19, poslední 29.11.2010 6:41:25 Zobrazuji posledních 19 příspěvků.

Pavel Victorin

Pavel Victorin

Příležitostné aktuality k celospolečenskému dění se zaměřením na techniku, zejména stavebnictví a kulturu.

Jsem inženýr, stavař, od loňského roku v důchodu, s částečnými pracovními aktivitami. Mými hobby jsou stavebnictví, architektura, malířství, historie XX. stol., zejména Hitlerovská III. Říše a Baťův Zlín, fyzika, filmy, rocková hudba a jazz, letectví, auta a literatura odborná a faktu. Žiji spokojeně v Praze. Fyzicky jsem bez viditelných problémů. Jsem voličem ODS, byť s výhradami.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy