Názory, komentáře

Tančící dům

středa 17. listopad 2010 05:43

Tančící dům - detail zvlněné fasády
P. V.

Atraktivní stavbou vyhledávanou zájemci o architekturu z celého světa se po Sametové revoluci v Praze stal Tančící dům. Byl postaven na nevyužitém pozemku na místě roháku zbombardovaného omylem posádky létající pevnosti US Air Force v únoru r. 1945, která si v důsledku omylu navigátora a určité podobné scenérii zástavby okolo řeky, při pohledu z výše cca 7 000m, prý Prahu spletla s Drážďanami. Od té doby byl pozemek cca 50 let nevyužíván.

Atraktivní parcela se nachází vedle soukromého činžovního domu ve vlastnictví někdejšího prezidenta Václava Havla, který se za realizaci návrhu kontroverzní stavby od začátku osobně aktivně angažoval. 

Stavbě bylo z architektonického hlediska zejména vytýkáno, že má svévolný excentrický dekonstruktivní tvar, jehož skulpturální plastická dynamická forma nerespektuje kontext okolní zachovalé secesní nábřežní zástavby a tím bude „kazit" pohled na nábřeží. Rovněž bylo problematizováno jeho situování v prostoru rušné křižovatky.

Názory na to, jak dům obohacuje své okolí, jsou jako je tomu v architektuře vždy, dosud různé. S plynutím času od realizace však kritických negativních hlasů zřetelně ubývá. Praktické zkušenosti ukázaly, že pro majitele umístění domu v křižovatce žádné provozní problémy nepředstavuje a ani pro veřejnou dopravu, jak pěší, tak tramvajovou a motoristickou.

Přes původní značné námitky části odborné i laické obce se Tančící dům stal působivou a obecně uznávanou novou dominantou atraktivní secesní zástavby pravého břehu Vltavy. 

Tančící dům, známý také jako „Ginger a Fred“, se nachází na adrese Praha 2 – Nové Město, Jiráskovo náměstí 1981/6. Západní fasádou zasahuje do Rašínova nábřeží na pravém břehu Vltavy. Jeho architekty jsou Frank Gehry /USA/, nar. 1929 v Torontu /Kanada/ a Vlado Milunič /ČR/, nar. 1941 v Záhřebu /Jugoslávie/. Interiéry kanceláří 4. – 6. patra řešila architektka Eva Jiřičná /GB/, nar. 1939 ve Zlíně /ČSR/. Investorem byl ING Real Estate /Holandsko/. Realizace stavby proběhla v r. 1994 - 96. Generálním dodavatelem byl Besix Branch Prague, Roger Lagard, Jacques Mathol /Belgie/.

Jedná se o rohový kancelářský dům s konferenčními a zasedacími místnostmi ve dvou dynamicky tvarovaných věžích „Ginger a Fred", s restaurací v nejvyšších dvou prosklených podlažích věže „Ginger". Půdorys je principiálně ve tvaru „L" a zaujímá celkově 499 m2. Obestavěný prostor činí 24056 m3. Celková podlahová plocha má 5842 m2, z toho kanceláře 2965 m2, konferenční a obchodní prostory 400 m2, restaurace 679 m2. Nosný skelet objektu je železobetonový. Základy jsou pilotové, v kombinaci s nosnou deskou. Budova má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní. Stavební náklady činily 2 300 DM/m2 podlahové plochy.

Věž „Ginger" obaluje dvojvrstvá fasádní konstrukce, výtvarně pojatá jako průhledná „pláštěnka" přehozená přes zateplený plášť, čím bylo dosaženo účelného rozšíření „úzkého pasu" figurativní věže nad chodníkem v náměstí. Technicky jde o zavěšenou fasádu z čirého kaleného skla na nosné ocelové konstrukci, v dolní části architektonicky se „sukní" a železobetonovými „nohami", opírajícími se o chodník.

Druhá věž „Fred", je nárožní, se střechou - „kloboukem". Nosná fasáda je z individuálně prostorově tvarovaných železobetonových panelů. Na střeše věže je atraktivní terasa s působivým výhledem na scenérii Pražského Hradu nad Vltavou, při pohledu z jihu.

Obě věže jsou ztvárněny „sochařsky". V podstatě jde o deformované válce. Individuálně tvarovaná okna ve fasádě Freda jsou předsazena k docílení vertikálního plošného vyrovnání s linií okolní nábřežní zástavby. 

Zvlněná železobetonová nábřežní fasáda přilehlá k „Fredovi", je nenosná. Plášť věže „Fred" a zvlněná fasáda nábřežní části, jsou z individuálně tvarovaných žb okenních panelů o rozměrech 3x3m. Věž Fred a nábřežní fasáda mají celkem 99 oken.

Iracionální geometrie tvarů a povrchů Tančícího domu jsou architektonickým záměrem realizovaným v trojrozměrném digitálním zobrazení v software Catia, používaným před tímto unikátním projektem z Gehryho ateliéru pro vývoj lodí, automobilů a letadel. Tančící dům je vůbec prvním realizovaným domem dle tohoto software.

Milunič s Gehrym se rozhodli k tomu, aby jejich dům zapadl do svého prostředí a přitom se okolí nepřizpůsoboval jako napodobenina, či moderní kopie, tím, že zvolili dům odlišný od všeho, co se v Praze do té doby postavilo. Přitom jejich budova nepůsobí rušivě právě díky často kritizované zvlněné fasádě. 

Princip oken Freda a zvlněné přilehlé fasády sousedící s výraznou nábřežní řadou kvalitních secesních budov z XIX. stol., byl zvolen proto, že investor od stavebního úřadu dostal na svou žádost povolení postavit o patro víc, než mají domy v sousední zástavbě nábřeží. Aby větší počet podlaží nebyl v okolní zástavbě nápadný, jsou okna jakoby "rozházena" nahoru a dolů a fasáda je proto řešená jako zvlněná.

Mezinárodní publicita Tančícího domu je obrovská. Budova se stala moderní stavebí ikonou Prahy. Nájemcům nabízí vysoký standard vybavení, avšak kromě toho má mnoho předností pro které vzbuzuje mimořádný zájem. Kvůli věhlasu je mnohými klienty vyhledáván.

O dům pečuje profesionální správce, společnost Cushman & Wakefield. Na provozní údržbu jdou každoročně poměrně vysoké náklady. Největší stavební investicí za dobu existence budovy byla obměna recepce, z r. 2008.

Škoda, že za 21. let, které od pádu komunismu již uplynuly, z hlediska zájemců o atraktivní moderní architekturu je Tančící dům v Praze dosud vyhledávanou budovou jedinou. Příležitost vzniku druhého moderního atraktivního objektu, kterou Praha měla ve vítězném návrhu mezinárodní architektonické soutěže v Kaplického tzv. "Oku nad Prahou", z r. 2007, jako objektu nové Národní knihovny, nebyla využita. Václav Klaus, jako Havlův nástupce na postu prezidenta, obdobné porozumění pro moderní architekturu, jako jeho předchůdce neprojevil. Podle mne, bohužel, ale to je jistě věcí individuálního vkusu a individuálního názoru.  

 

 

 

 

 

Pavel Victorin

copyPovysenecky autor04:336.12.2010 4:33:23
autorJ. Hermánkovi /dokončení/08:2620.11.2010 8:26:06
autorJ. Hermánkovi08:2420.11.2010 8:24:11
Jiří HermánekVážený pane Victoríne, nevím kdo nudí více,21:4719.11.2010 21:47:47
autorj. Hermánkovi13:1419.11.2010 13:14:37
Jiří HermánekPane Victorine, tak nějak se motáme v kruhu, ale11:0019.11.2010 11:00:04
autorJ. Hermánkovi /dokončení/04:5618.11.2010 4:56:34
autorJ. Hermánkovi04:4918.11.2010 4:49:17
autorJeště J. Hermankovi14:2117.11.2010 14:21:22
Jiří HermánekRE: J. Hermánkovi13:5317.11.2010 13:53:37
autorJ. Hermánkovi12:0117.11.2010 12:01:10
autorJ. Hejnovi09:2117.11.2010 9:21:42
josef hejnaOpravsu nejsem všeobecný expert.09:0817.11.2010 9:08:54

Počet příspěvků: 15, poslední 6.12.2010 4:33:23 Zobrazuji posledních 15 příspěvků.

Pavel Victorin

Pavel Victorin

Příležitostné aktuality k celospolečenskému dění se zaměřením na techniku, zejména stavebnictví a kulturu.

Jsem inženýr, stavař, od loňského roku v důchodu, s částečnými pracovními aktivitami. Mými hobby jsou stavebnictví, architektura, malířství, historie XX. stol., zejména Hitlerovská III. Říše a Baťův Zlín, fyzika, filmy, rocková hudba a jazz, letectví, auta a literatura odborná a faktu. Žiji spokojeně v Praze. Fyzicky jsem bez viditelných problémů. Jsem voličem ODS, byť s výhradami.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy